Krüptomaania 2

kryptom2Ilmunud on uus ristsõnakogumik Krüptomaania 2, mis võrreldes oma avanumbriga on läbi teinud olulised muutused. Kui eelmine number sisaldas üksnes krüptogrammristsõnu, siis käesolevas on nende päralt vaid pool kogu mahust ning lisandunud on neli uudset ristsõnatüüpi. Neil on ühist niipalju, et nagu kõigile tuntud krüptogrammideski, puuduvad neis tüüpilised ristsõnaküsimused, vaid need tuleb lahendada erinevate muude vihjete abil – kui krüptogrammides tuleb numbrid tähtedeks dešifreerida, siis:

  • Konsonantristsõnades tuleb etteantud konsonantide kõrvale puuduvad vokaalid leida;
  • Uudset tüüpi anagrammristsõnades tuleb tähestiku järgi antud tähed tähendusega sõnadeks ümber paigutada, arvestades, et sõnas korduvalt esinevad tähed on vihjetes esitatud ühekordselt;
  • Sõnaristides tuleb iga risti juures antud 16-tähelises fraasis olevad tähed vastava risti keskosas ümber paigutada, et moodustuksid neli 6-tähelist sõna vasakult paremale ja neli 8-tähelist sõna ülevalt alla;
  • Tähepaaride ja anagrammidega hübriidristsõnades tuleb vihjetes antud tähepaarid ja tähed ümber paigutada ning lisaks leida igale sõnale õige koht vastavas reas või veerus.

Nii et kõigi nende ristsõnade lahendamiseks pole sugugi tarvis tüüpilisi (ristsõna)teadmisi, vaid pigem keelelist vaistu ja keelelist loogikat.

Erinevalt eelmisest numbrist on selles suurem osa ristsõnu pildiga, sh kõik krüptogramm-, konsonant- ja uudsed anagrammristsõnad.

Et antud kogumikus on kõik krüptogrammid A5 lehekülje suurusega ja kuna see on krüptogrammi jaoks üsna suur pind, siis on avatud võrdlemisi vähe tähti, sageli vaid üks täht. Mida suurem on krüptogramm, seda rohkem on võimalusi erinevate tähtede tuletamiseks (eriti sagedamini esinevate A, E, I jne), seega on siinsed ristsõnad küll ehk mõnevõrra raskemad kui muudes ristsõnaajakirjades, kuid selle võrra lahendajale põnevamad.

Lahendamisel on abiks teadmine, et kõigis Krüptomaania eri tüüpi ristsõnades on kasutatud vaid tavalisi eestikeelseid sõnu, kuigi üksikud neist võivad olla võrdlemisi vähelevinud. Kasutatud pole mitte mingeid nimesid, ei kohanimesid, naise- ega mehenimesid (v.a juhul, kui see on ka sõna, nt kalev) ega tuntud isikute nimesid. Samuti pole kasutatud käändes ega pöördes olevaid sõnu.

Konsonant- ja anagrammristsõnad näevad visuaalselt välja üsna sarnased, ent lahendaja peaks ise lihtsalt mõistma, kumma tüübiga tegu, sest konsonantristsõnades ongi küsimuste asemel vihjetena antud vaid sõnades esinevad kaashäälikud (nt kui küsitav sõna on KAITSETU, siis küsimuseks on “KTST”. Kui sõnas pole aga ühtki konsonanti, siis on küsimuses lihtsalt kolm punkti (nt kui küsitav sõna on AIE, siis küsimuseks on “…”). Konsonandid on antud selles järjestuses nagu nad sõnades esinevad. Ühte kogumikus ilmunud konsonantristsõna saab proovida ka veebis lahendada.

Paar näidet ka anagrammristsõna küsimuste kohta: 1) kui küsitav sõna on RIVISTUS, siis küsimuseks on “IRSTUV”; 2) kui küsitav sõna on MAFIOOSO, siis küsimuseks on “AFIMOS”.

Krüptomaania on Eesti mahukaim ristsõnaväljaanne, sisaldades 145 lehekülge ristsõnu. Selle hind on 5 eurot ja see on saadaval suuremates poekettides ja muudes ajakirjanduse müügikohtades üle Eesti kuni septembri lõpuni.

Ragistaja nr 8 tagasiside

nr8tagasisideRagistaja nr 8 parimate ristsõnadena nimetati 117 vastaja poolt sagedamini järgmisi (iga lahendaja võis valida kuni kolm ristsõna):
nr 3 “Kriitikatalumatu koeraomanik” – 25 korda
nr 11 “Põdrad” – 25 korda
nr 10 “Kotka küüsis” – 22 korda
nr 13 “Mälumänguristsõna” – 22 korda
nr 6 “Uneskõndija” – 20 korda
nr 2 “Ohustatud kala” – 17 korda
nr 16 “Maletajad mõtisklemas” – 14 korda
nr 4 “Eksootiline kala 1” – 12 korda
nr 9 “Eesrindlik poliitik” – 12 korda
nr 18 “Tsiklimehe unistus” – 12 korda
nr 25 “Kokanduse teemal” – 12 korda
nr 15 “Kultuurtaim” – 11 korda
nr 27 “Vannitoaadmiral” – 11 korda

Kõiki teisi ristsõnu toodi välja alla 10 korra. Üldse nimetati parimate hulgas vähemalt korra kõiki ajakirjas olnud 35 ristsõna.

Lahendajail paluti ka hinnata, kuidas neile meeldis uut tüüpi ristsõna ehk veergude ja ridade lõikes sassis küsimustega ristsõna, kus vokaalide/konsonantide asukoht näidatud (ristsõnad nr 4, 21 ja 35; “eksootilised kalad”). 5-palli skaalal sai see keskmiseks hindeks 4,3 (47 lahendjat hindas 5-ga, 57 lahendajat 4-ga, 9 lahendajat 3-ga, 2 lahendajat 2-ga ja 2 lahendajat jättis hindamata).

Lahendajate kommentaare:
– Väga põnev ja teistmoodi sõnadega ristsõnaajakiri.
– Ostsin esimest korda ja mõnusalt raske.
– Hea ja rohket nuputamist pakkuv ajakiri, ei meeldi mulle need, kus ei jõua nii ruttu kirjutada, kui mõte liigub. Olen kõik numbrid ostnud ja lahendanud, tegemist tükiks ajaks. Jõudu teile!
– Ragistaja on väga värskendav hallis ristsõnanduses.
– Väga hea ristsõnakogumik!! Tänud tegijaile! Alguses oli pisut harjumist, et kuidas asi käib ja toimib. Aga nüüdki jagub igal lehel nuputamist ja mõtlemist, niisama lihtsalt ainult ruute täis kirjutada ei saa.
– Ragistaja tervikuna väga meeldib. Edu!
– Väga huvitav ja hea ajaviide, ootan juba järgmist numbrit.
– Ragistaja on üle hulga aja meeldiv avastus. Kahju et varem ei leidnud. See on kolmas number, mida olen lahendanud. Võttis aega, et uute koostajatega harjuda. Meeldib, et koostaja kasutab väga laias tähenduses sõnu, milliste peale alguses ei tulegi. Tublid olete. Vähemalt nüüd on üks tõesti korralikult huvitav ajakiri. Ootan juba järgmist numbrit.

Ragistaja nr 8 auhindade võitjad

mannikunstRagistaja nr 8 auhinnaliste ristsõnade lahendused saatis seekord 117 lahendajat.

> Peaauhind 100 euro eest portselanimaalija Mariliin Kindsiko portselannõusidKaja Oja Viljandimaalt

> Kaardimäng Tark mees taskus
(või Krüptomaania nr 1 või 96-leheküljeline Ragistaja nr 1 või nr 2):
Pirjo Madiberg Harjumaalt
Mare Kallakas Viljandimaalt
Urve Murumaa Harjumaalt
Aigar Eggert Võrumaalt
Eveli Hämarik Tartumaalt

Viljandi lähedalt Viiratsi alevist pärit peaauhinna võitja Kaja on ristsõnu lahendanud palju aastaid, kõige rohkem pikal ja pimedal sügis-talvisel ajal, kui on rohkem toasistumise aega. Talle meeldivad raskemad ristsõnad, kus saab rohkem mõelda ja vaeva näha.

Kaja avastas Ragistaja alates 3. numbrist, pärast selle lahendamist hakkas ajakiri väga meeldima ja nüüd ootab alati uue ilmumist. Ragistajas on iga ristsõna uus ja huvitav väljakutse, eriti meeldivad ristsõnasalatid ja värviruutudega ristsõnad. Teistest ajakirjadest lahendab sisustus- ja ehituskaupluses klienditeenindajana töötav Kaja regulaarselt veel Super Kuma, Kuma Kanget ja Meistriristikut, aastaid tagasi ka TAIPu.

Ragistaja nr 9 ja krüptogrammi murdmise võistlus

ragistaja9ekIlmunud on 2015 mai-juuni Ragistaja, milles tavaristsõnadele auhinnad puuduvad, see-eest on taas võimalik oma dešifreerimisoskust testida järgneva mõistatuse kallal:

ÕPINLOALOPÜPOALPINPOMHVPOAOSÄPULTIRRÄ-LOASPÄLOASOSÖTUSOASÕÕKTÄLUHTUIK-TUKTULEPÜLEPITULPGORILLAOSAKS.

Lahenda ülaltoodud lause, kus iga täht on läbivalt asendatud mingi teise tähega ning sõnavahed ja kirjavahemärgid on eemaldatud (poolitused on siin suvalistes kohtades).

Juhul kui 15. maiks pole õiget vastust laekunud, avaldatakse Ragistaja kodulehel sama uudise all sel päeval kell 12 mõned vihjed. Vajadusel avaldatakse uued vihjed iga nädala järel: 22. ja 29. mail, 5. juunil jne. Niipea kui õige lahendus on saadetud, avaldatakse see Ragistaja kodulehel käesoleva uudise lisana. Kui arvad lahendust teadvat, saada see meiliga ragistaja[ät]ragistaja.ee või postita Ragistaja Facebooki lehele. Esimesena õige vastuse pakkuja saab auhinnaks raamatupoe Rahva Raamat 50-eurose kinkekaardi. Head puremist!

Vihjed (15. mai):
Lauses esineb 13 sõna ja üks koma, mis on pärast neljandat sõna.
Lause esimene ja ühtlasi pikim sõna koosneb 15 tähest.
Lühimad sõnad on 3-tähelised, need on lause viies, üheksas ja viimane sõna.
Lause esimene, kuues, seitsmes ja kaheksas sõna on liitsõnad ja algavad kõik konsonandiga.
Lause kaks viimast tähte on keskkõrged vokaalid.

Täiendus:

Õige lahendus laekus 15. mail kell 16:24: VALGUSTUSAJASTU ALGAS PÄRAST SEDA, KUI LOODUSTEADUSTE SENIKESTEV VÕIDUKÄIK LÕI KÕIKUMA JUMALIKU ABSOLUUTSE TÕE (lause tänavusest vabariigi aastapäeva presidendikõnest).

Õige vastuse andis Eve Jaanson.

Ragistaja nr 6 tagasiside

nr6tagasisideRagistaja nr 6 vastuste ja tagasiside saatjatest olid 28% mehed ja 72% naised, vanusegruppide järgi 1% 10–19aastased, 8% 20–29aastased, 7% 30–39aastased, 10% 40–49aastased, 22% 50–59aastased, 33% 60–69aastased, 17% 70–79aastased ja 2% 80+ aastased.

Ragistaja nr 6 parimate ristsõnadena nimetati 131 vastaja poolt sagedamini järgmisi (iga lahendaja võis valida kuni kolm ristsõna):
nr 8 “Napoleoniana” – 33 korda
nr 11 “Õunamõistatus” (võtmemõistatus) – 25 korda
nr 13 “Mälumänguristsõna” – 24 korda
nr 9 “Tööintervjuul” (ristsõnarosolje) – 20 korda
nr 17 “1- või 2-tähe ristsõna” – 18 korda
nr 2 “Loom” (küsimustega sõnaotsing) – 17 korda
nr 6 “Keemikud omavahel” (värvikrüptogramm) – 17 korda
nr 16 “Kalameeste dialoog” (läbisegi küsimustega ristsõna) – 17 korda
nr 3 “Pöörane pianist” (läbisegi küsimustega ristsõna) – 16 korda
nr 12 “Maailma vanaemade road 1” – 16 korda
nr 27 “Talvine karastus” (läbisegi küsimustega ristsõna) – 15 korda
nr 10 “Ühe kirjamehe mõttetera” (parketitükkidega ristsõna) – 14 korda
nr 18 “Põline rikas” (värvikrüptogramm) – 11 korda

Kõiki teisi ristsõnu toodi välja alla 10 korra. Üldse nimetati parimate hulgas 35 ristsõna ajakirjas olnud 36-st.

Lisaks paluti lahendail seekord välja tuua, mis ristsõnatüübid neile kõige rohkem ja kõige vähem meeldivad (kummalgi juhul sai valida mitu tüüpi).

Kokku on Ragistajas üldse kaheksa erinevat ristsõnatüüpi ning kõige enam meeldivate hulgas said need hääli järgnevalt:
– küsimustega sõnaotsingud ehk -rägastikud 59 korral;
– ristsõnarosoljed 55 korral;
– mälumänguristsõnad 50 korral;
– värvikrüptogrammid 45 korral;
– tavalised ehk skandinaavia tüüpi ristsõnad 42 korral;
– läbisegi küsimustega ja osaliselt avatud tähtedega ristsõnad 39 korral;
– võtmemõistatused 33 korral;
– 1- või 2-tähe ristsõnad 26 korral.

Kõige vähem meeldivate ristsõnatüüpide hulgas kujunes järjestus järgnevaks:
– 1- või 2-tähe ristsõnad 37 korral;
– värvikrüptogrammid 29 korral;
– mälumänguristsõnad 18 korral;
– tavalised ehk skandinaavia tüüpi ristsõnad 16 korral;
– võtmemõistatused 16 korral;
– ristsõnarosoljed 11 korral;
– küsimustega sõnaotsingud ehk -rägastikud 10 korral;
– läbisegi küsimustega ja osaliselt avatud tähtedega ristsõnad 9 korral.

Lahendajate kommentaare:
– Paras pähkel. Laske samas vaimus edasi!
– Meeldib tugev tase ja rõõmsameelne kujundus. Aitäh, ostan ka edaspidi teie väljaannet. Edu kõiges!
– Olen alles algaja lahendaja, esimese “Ragistaja” ostsin septembris. Harjumine võtab aega ja eriti erinevates keeltes sõnade otsimine, millest mõningaid keeli ei leia internetist. Hea siiski, et enamasti saab lahendussõnad kätte. Jõudu koostajatele!
– Kuigi veidi harjumatu, siis hakkan juba kohanema. Õppimise ruumi veel on! Uute kohtumisteni!
– Avastasin Ragistaja ristsõnavihikus oma uue lemmiku.
– Väga huvitav ja parajalt raske ristsõnaajakiri. Vaieldamatult minu lemmik. Üle aja üks parimaid ristsõnaajakirju.
– Päris rasked raginad.
– See on mul Ragistajaga esmakordne kohtumine ja peab ütlema, et väga huvitav. Tütrega kahasse said kõik vastused leitud, ajaviiteks jätkub nüüd iluravi ja augukohtade lappimine.
– Head uut aastat! See on mul teine kogumik lahendada. Juba läks lahendamine ka osavamalt. Midagi jääb võõrsõnadest meeldegi. Ootan huviga uut kogumikku.
– Loodan, et küsimused ei hakka numbrites liiga tihti korduma ja ei kao uudsuse võlu.
– Teie ristsõnad on omanäolised ja jätkake samas vaimus.
– Mõnusalt rasked.
– Tõeline ajaviide!
– Head jätkuvat aastat ja palju “kaalukaid” ristsõnu.

Ragistaja nr 6 auhindade võitjad

ragistaja6auhinnadRagistaja nr 6 auhinnaliste ristsõnade lahendused saatis jällegi rekordarv lahendajaid – 131, mis on ligikaudu 4,7% kõigist antud Ragistaja numbri ostnud inimestest. Auhindade võitjad loositi taas RANDOM.ORG saidil, mida kasutatakse loosimiste ja loteriide läbiviimisel jm juhuslike valikute selgitamisel.

> Peaauhind 100 eurot: Leo Lohu Pärnumaalt

> Kaardimäng Tark mees taskus
(või Krüptomaania nr 1 või 96-leheküljeline Ragistaja nr 1 või nr 2):
Marje Pentjärv Harjumaalt
Maks Abram Tallinnast
Marju Aunpuu Tallinnast
Evi Konnula Võrumaalt
Krista Eerme Harjumaalt

leolohu 225x300Peaauhinna võitja, pensionär Leo (67, pildil) on üsna agar lahendaja, kes alustab juba oma hommikukohvi ristsõnadega. Väljaannete, ristsõnatüüpide ja koostajate suhtes ta eriti valiv pole, vaid lahendab erinevate ristsõnakirjastuste ajakirju, eelistades siiski keskmisest raskemaid. Ragistajast meeldivad talle kõik eri tüüpi mõistatused ja üksnes harva on tulnud nende lahendamisel ka abivahendeid kasutada. Samas erinevalt paljudest teistest kogenud lahendajatest ei valmista talle suurt meelehärmi ka võrdlemisi kerged ristsõnad, mis ühe hooga saab täis kirjutada.

Pärnumaal Koonga vallas Rabaveres elav endine peaagronoom räägib, et sealkandis polegi tegelikult ristsõnu saadaval, vaid peab ligi paarikümne kilomeetri kaugusel Lihulas neid hankimas käima, seega polnud ta veel jõudnud ka proovida uut väljaannet Paremale ja Alla.

Kõigi kümne ristsõna õiged vastused saatis 102 lahendajat. Üks vale (või puuduv) vastus oli 20 lahendajal, kaks vale vastust kuuel lahendajal ja kolm või enam vale vastust kolmel lahendajal.

Kõige enam valmistas raskusi ristsõna nr 10 (“Ühe kirjamehe mõttetera”), mille õigeks lahenduseks oli “… tema oli siin esimesena”, ent kuus lahendajat said vastuseks “… tema oli siin inimesena”, pakuti ka “… Eeva oli siin inimesena” ja “… sina ole siis esimesena”, üldse oli vastus puudu kolmel lahendajal.

Ristsõna nr 5 (“Kõhukas kõuts”) lahendus “… ärihaiuimesuppi” oli puudu kahel korral ning valede vastustena pakuti: ärikaruimesuppi; ärihai räimesupp; ärihai nime suppi; eri hai uimesuppi; ärihai inimese suppi; ärihai imesuppi; ärihaiu imesuppi (viimane läks tegelikult kirja õige vastusena, sest tähed olid õiges järjestuses; samuti loeti õigeks paljude poolt pakutud “ärihaiuimesupp”, kus viimane täht puudu, aga tähendus õige).

Ristsõna nr 2 (“Loom”), mille õige lahendus oli “leopard”, oli jäänud vastamata seitsmel lahendajal.

Ristsõna nr 3 (“Pöörane pianist”) oodatud lahendus oli “… tina panemine”. Valede vastustena laekus kahel korral “tina kandmine”, ühel korral “tema panemine”, “tule kandmine” ja “tina valamine”, puudu oli vastus ühel korral.

Ristsõna nr 1 (“Maffiakoer”) õige lahendus oli “vigurvändagängster”, ent pakuti ka “super vänge gängster”, “vigurvänge gangster” ja “vagur vända gängster”.

Ristsõna nr 9 (“Tööintervjuul”) õige lahendus oli “mind see üldse ei huvita, mida sa arvad”, see oli puudu kahel lahendajal ning ühel oli sõna “see” asemel sõna “aga”.

Ristsõna nr 6 (“Keemikud omavahel”) lahendus “pole mõtet üle reageerida” oli puudu kolmel lahendajal.

Ristsõna nr 4 (“Elavad jõulupuud”) andis täpse lahendamise korral vastuseks “me vihkame jõule”, ebaõigete variantidena esitati aga “me puhkame jõule” ja “me vihkame kuule”.

Ristsõna nr 7 (“Lind 1”) soovitud vastus oli “mesilasenäpp”, kuid kaks lahendajat said selleks “herilasenäpp”.

Ristsõna nr 8 (“Napoleoniana”) lahendus “… tema pikkust mõõdeti prantsuse jalgades” oli kõigil vastuste saatjatel õige.

Nende ja kõigi ülejäänud Ragistaja nr 6 ristsõnade täislahendused leiab siit.

Ragistaja nr 7 ja krüptogrammi murdmise võistlus

ragistaja7esikaasIlmunud on 2015 jaanuari-veebruari Ragistaja, millest lisaks tavapärastele ristsõnadele leiab ühe saatanlikult raske krüptogrammi murdmise võistluse.

AOSÄMTGMIIGONÄPREUS,
VIMÄNTAOLTUSDTÄLÄ,
AOSDRREAOPOKMONÄPREUS,
ÄSJOOKONTAOLTUSESAATAN.

Lahenda ülaltoodud 16 sõnast koosnev lause, kus iga täht on läbivalt asendatud mingi teise tähega ning sõnavahed on eemaldatud. Ainsateks vihjeteks on, et lauses esineb kolm koma, mis on oma õigetel kohtadel (pärast neljandat, kaheksandat ja üheteistkümnendat sõna) ning et krüptogrammis sisalduvad täpselt samad tähed, mis originaaltekstis.

Juhul kui 15. jaanuariks pole õiget vastust laekunud, avaldatakse Ragistaja kodulehel sel päeval kell 12 lisavihje. Vajadusel avaldatakse uus vihje iga nädala järel: 22. ja 29. jaanuaril, 5. veebruaril jne. Niipea kui õige lahendus on saadetud, avaldatakse see Ragistaja kodulehel käesoleva uudise lisana. Kui arvad lahendust teadvat, saada see meiliga ragistaja[ät]ragistaja.ee või postita Ragistaja Facebooki lehele. Esimesena õige vastuse pakkuja saab auhinnaks 50 eurot.

Täiendus:

Õige lahendus laekus vaevalt tund aega pärast selle võistluse postitamist Ragistaja Facebooki lehele (3. jaanuaril kell 15): KUI ELAD LOODUSE JÄRGI, POLE SA KUNAGI VAENE, KUI VÄÄRKUJUTLUSE JÄRGI, EI MUUTU SA KUNAGI RIKKAKS (tsitaat Senecalt).

Õige vastuse andis Ülle Pärn, kes vastas küsimusele, kuidas lahendus nii kiirelt tuli ja kas krüptogrammristsõnad on ka muidu talle üsna lihtsad:
“Kui ausalt ütlen, siis mulle ei meeldi eriti krüptogrammid, rohkem istuvad tavapärased ristsõnad, kus saab uusi teadmisi. Aga kuna olen parasjagu jonnakas, siis punnitan kuni vastuse kätte saan.”

Ülle lahendas esimesena ka augustis üksnes Ragistaja Facebooki lehel korraldatud sarnase krüptogrammivõistluse. Siis läks lahenduse leidmiseks rohkem aega ja see tuli pärast mitmeid lisavihjeid.

Järgmist krüptogrammivõistlust võib oodata nelja kuu pärast ja tõenäoliselt saab see olema veelgi raskem.

Ragistaja nr 4 tagasiside

nr4tagasisideRagistaja nr 4 parimate ristsõnadena nimetati lahenduste saatjate poolt sagedamini järgmisi (iga lahendaja võis valida kuni kolm ristsõna):

nr 5 (“Prillide mõistatus”, Arenei võtmemõistatus) – 35 korda
nr 6 (“Sõnasõda liivakastis”, värvikrüptogramm, autor Enno Faster) – 25 korda
nr 8 (“Mälumänguristsõna”, autor Andres Murumets) – 25 korda
nr 9 (“Elukas ookeanipõhjast”, ristsõnarosolje, autor Enno Faster) – 23 korda
nr 2 (“Kultuurtaim”, küsimustega sõnaotsing, autor Enno Faster) – 19 korda
nr 3 (“Huvitunud humanoid”, läbisegi küsimustega ristsõna, autor Enno Faster) – 17 korda
nr 13 (“Küsitavad küsimused”, Holte mälumänguristsõna) – 11 korda
nr 10 (“Ühe kirjanaise mõttetera”, autor Arenei) – 10 korda
nr 7 (“Lind 1”, autor Enno Faster) – 9 korda
nr 20 (“Sajatav president”, ristsõnarosolje, autor Enno Faster) – 9 korda
nr 34 (“Vähi märgi all”, Arenei võtmemõistatus) – 7 korda
nr 18 (“Mandunud Superman”, värvikrüptogramm, autor Enno Faster) – 6 korda
nr 25 (“Lilleautod”, 1- või 2-tähe ristsõna, autor Andres Murumets) – 6 korda

Ülejäänud ristsõnu valiti parimate hulka kuni kolmel korral. 34-st erinevast ristsõnast said vähemalt ühe hääle 31.

Lahendajate kommentaare:
– Andis ragistada. Jätkake samas vaimus!
– Parim ristsõnaajakiri Eestis!
– Lahendasin esimest korda, väga meeldib, et ristsõnad on rasked!
– Lõpuks ometi midagi sellist, et pastakas raisku ei lähe – aitäh!
– Tegelikult meeldisid kõik, sest ei ole liiga kerged, vaja ikka ragistada ka üksjagu.
– Küllaltki rasked ristsõnad, aga väga huvitavad. Pole nii, et lihtsalt kirjuta sõnu. Aitäh ja edu edaspidiseks!
– Avastasin “Ragistaja” poja laual. Hakkas kohe meeldima, kuna see erineb totaalselt teistest ristsõnaajakirjadest, milliste pidev lahendaja ma olen. Uudne ja mitmekesine.
– Lahendan esmakordselt, üllatus oli suur. Oli ragistamist küll! Kuna lahendan ka Meistriristikut ja Kuma Kanget hoolega, sai seegi kord kaanest kaaneni täis kirjutatud. Tänan toreda kogumiku eest !
– Suurepärane ristsõnaajakiri!

Ragistaja nr 4 auhindade võitjad

ragi4auhinnad> 100 eurot: Anne Metsanurk Kuressaarest

> 50 eurot: Terje Arras Tartumaalt

> Ristsõnakogumik Krüptomaania 1: Genate Sadam Harjumaalt, Aivar Puusepp Saaremaalt ja Liana Kullasepp Järvamaalt. Juhul kui see juba olemas, on võimalik valida auhinnaks kaardimäng Tark mees taskus või Ragistaja nr 1 või Ragistaja nr 2.

Peaauhinna võitja, kontoritöötaja Anne (pildil) vastas Ragistaja küsimustele järgnevalt:

“Alustasin ristsõnade lahendamist umbes neli-viis aastat tagasi, kui lapsed kodust mandrile õppima läksid. Kuna vend ja ema olid regulaarsed lahendajad, siis arvasin, et peaks ka hakkama ristsõnu lahendama. Põhiliselt olen lahendanud Super Kuma, aga ka Ristikut ja mis näppu juhtub. Ragistaja avastasin kogemata, see meeldis mulle kohe. Juba sellepärast, et sai vastused otse arvutis ära saata, ja ragistamist ikka ka, nagu pealkirigi ütleb. Ragistaja on praeguseks minu lemmik, sest selle lahendamine pakub häid teadmisi. Kõige enam meeldivad mulle segaristsõnad, s.t erinevatest osadest koosnevad.

anne1Ristsõnade lahendamiseks kasutan ikka internetti, ilma ei saa hakkama. Ja lahendada meeldib nii, et ühtki tühja kohta ei jääks, muidu hing rahu ei anna. Ristsõnad on tõeline hobi, millega saab tegeleda siis, kui istud bussis või kui on muidu vaba aega, näiteks telerit vaadates reklaamipauside ajal.

Mul on ka teisi hobisid – laulan kooris, sõidan rattaga, käin jooksmas, talvel suusatamas ja olen talisupleja. Kui võimalust, siis puhkuse veedaksin mägedes seljakotiga ringi hulkudes. See aasta õnnestus Püreneede ühes kõrgemas tipus Aneto otsas käia. Olen küll sünnilt saarlane ja enamus elu saarel elatud, aga mäed köidavad mind samamoodi nagu meri.”

Ragistaja nr 4 auhinnaliste ristsõnade lahendused saatis seekord rekordarv lahendajaid – 91, mis on ligikaudu 3% kõigist antud Ragistaja numbri ostnud inimestest.

Kõigi kümne ristsõna õiged vastused saatis 54 lahendajat. Üks vale (või puuduv) vastus oli 21 lahendajal, kaks vale vastust 5 lahendajal, kolm vale vastust 3 lahendajal, neli vale vastust 2 lahendajal, viis vale vastust 3 lahendajal, kuus vale vastust 1 lahendajal ja seitse vale vastust 2 lahendajal.

Kõige enam valmistas raskusi ristsõna nr 2 (“Kultuurtaim”, küsimustega sõnaotsing), mille õige lahendus oli “raps” – see oli kõige sagedamini jäänud üldse vastamata või antud vale vastusega (“seep” 3 korda, “naps” 2 korda, “okas” 2 korda, “rike”, “nirk”, “rase”, “raes”, ” raks”, “hhas”).

Ristsõna nr 10 (“Ühe kirjanaise mõttetera”) õigeks lahenduseks oli “… sellest on välja mõeldud”, ent 12 lahendajat said vastuseks “… sellest on väljamõeldis”, mis sisuliselt küll sama, ent õige lahendusena siiski kirja ei läinud.

Ristsõna nr 1 (“Ninasarvikud teel”) oodatud lahendus oli “Valimiste päev on käes”. Valede vastustena laekus neljal korral “Valimiste päev on läbi”, kolmel korral “Valimiste päev on täna” ja ühel korral “Valimiste päev on moes”.

Ristsõna nr 3 (“Huvitunud humanoid”) õige lahendus oli “… Korea raketi toiduvaru”, ent pakuti ka “… Korea raketi toidunorm”, “… Korea raketi toiduvorm” ja “Korea salati toiduvaru”.

Ristsõna nr 4 (“Sõjakad koerad ja kassid”) andis täpse lahendamise korral vastuseks “Kui loomad ründavad”, ebaõigete variantidena esitati aga “Kui koerad reedavad” (2 korda), “Kui loomad lendavad” ja “Kui koerad ründavad”.

Ülejäänud auhinnaliste ristsõnade lahendused suuri probleeme ei valmistanud.

Ragistaja nr 3 tagasiside

ragistajanr3Vastuseid saates paluti lahendajatel hinnata nelja uut koostajat ning tuua välja ka kuni kolme enim meeldinud ristsõna numbrid. Kui kõiki koostajaid hinnati enam-vähem võrdselt hästi (keskmised hinded 5-punkti skaalal: Holte 4,36, Arenei 4,12, Andres Murumets 3,95 ja Kristo Piiroja 3,90), siis ristsõnade hulgast eristusid mõned selgemalt.

Parimate ristsõnadena nimetati sagedamini järgmisi:

nr 9 (“Jokk ja sokk”, ristsõnarosolje, autor Enno Faster) – 12 korda
nr 8 (“Samanimelised antipoodid”, Holte mälumänguristsõna) – 11 korda
nr 2 (“Kõrreline”, küsimustega sõnaotsing, autor Enno Faster) – 10 korda
nr 5 (“Trummide mõistatus”, Arenei võtmemõistatus) – 10 korda
nr 6 (“Mure tühja kummiga”, värvikrüptogramm, autor Enno Faster) – 9 korda
nr 3 (“Treeneri soovitusel”, läbisegi küsimustega ristsõna, autor Enno Faster) – 7 korda
nr 17 (“Mälumänguristsõna”, autor Andres Murumets) – 5 korda
nr 10 (“Ühe kirjamehe mõttetera”, autor Arenei) – 4 korda
nr 20 (“Praaliv Parts”, ristsõnarosolje, autor Enno Faster) – 4 korda
nr 24 (“Eksootilised puud”, autor Enno Faster) – 4 korda
nr 36 (“Sõnni märgi all”, Arenei võtmemõistatus) – 4 korda
nr 1 (“Idüll tšilliga”, autor Kristo Piiroja) – 3 korda
nr 7 (“Linn 1”, autor Enno Faster) – 3 korda
nr 15 (“Hulkuv vaim”, küsimustega sõnaotsing, autor Enno Faster) – 3 korda
nr 29 (“Tšehhi sulemehed”, Holte mälumänguristsõna) – 3 korda
nr 20 (“Finišiponnistus”, ristsõnarosolje, autor Enno Faster) – 3 korda

42 vastaja poolt toodi enim meeldinute hulgas välja kokku 29 erinevat ristsõna 36-st ajakirjas ilmunud ühe- või kaheleheküljelisest ristsõnast. Kõik see näitab, et lahendajad on rahul praeguse mitmekesisusega ja mingeid suuremaid muutusi enam ajakirjas ette ei tule.

Older posts «

» Newer posts