«

»

Ristleja 5

ristleja5ekIlmunud on Ristleja nr 5, mis on taas topeltpaksem, sisaldades 48 lehekülge ristsõnu. Ilmumissagedus jääb siiski veel samaks nagu seni ehk uus number tuleb iga kolme kuu järel.

Lisandunud on mitmeid uusi ristsõnatüüpe, mida varem Ristlejas pole olnud. Kärgmõistatus, parkett ja lünkristsõna peaksid olema tuttavad teistest ristsõnaajakirjadest, ent Eesti lahendaja jaoks uudne peaks olema tüüp, mida ühes Inglise ristsõnaajakirjas nimetatakse “tükitöö” ja Läti ristsõnaajakirjas “restauraator”. Täiesti uudne on ka sõnausside mõistatus, mis võiks meeldida sõna- ehk täherägastike sõpradele.

Ajakirjast leiab ka ühe raske krüptogrammi, milles iga täht on läbivalt asendatud mingi teise tähega ning sõnavahed on eemaldatud, ning mille kiireim lahendaja võidab auhinna. Niipea kui õige lahendus on saadetud, avaldatakse see käesoleva artikli lõpus.

Täiendus: TSAÕMLNAOHLEKELATGIISÜUREISUEKETRIUSÜNGEKANANATTEKELAÜOEVSPADRMSILNEURESONAATIEPS

Selle õige lahenduse (“Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga”) saatis Annika 23. septembril kell 21. Õnnitlused!