«

»

Krüptomaania 2

kryptom2Ilmunud on uus ristsõnakogumik Krüptomaania 2, mis võrreldes oma avanumbriga on läbi teinud olulised muutused. Kui eelmine number sisaldas üksnes krüptogrammristsõnu, siis käesolevas on nende päralt vaid pool kogu mahust ning lisandunud on neli uudset ristsõnatüüpi. Neil on ühist niipalju, et nagu kõigile tuntud krüptogrammideski, puuduvad neis tüüpilised ristsõnaküsimused, vaid need tuleb lahendada erinevate muude vihjete abil – kui krüptogrammides tuleb numbrid tähtedeks dešifreerida, siis:

  • Konsonantristsõnades tuleb etteantud konsonantide kõrvale puuduvad vokaalid leida;
  • Uudset tüüpi anagrammristsõnades tuleb tähestiku järgi antud tähed tähendusega sõnadeks ümber paigutada, arvestades, et sõnas korduvalt esinevad tähed on vihjetes esitatud ühekordselt;
  • Sõnaristides tuleb iga risti juures antud 16-tähelises fraasis olevad tähed vastava risti keskosas ümber paigutada, et moodustuksid neli 6-tähelist sõna vasakult paremale ja neli 8-tähelist sõna ülevalt alla;
  • Tähepaaride ja anagrammidega hübriidristsõnades tuleb vihjetes antud tähepaarid ja tähed ümber paigutada ning lisaks leida igale sõnale õige koht vastavas reas või veerus.

Nii et kõigi nende ristsõnade lahendamiseks pole sugugi tarvis tüüpilisi (ristsõna)teadmisi, vaid pigem keelelist vaistu ja keelelist loogikat.

Erinevalt eelmisest numbrist on selles suurem osa ristsõnu pildiga, sh kõik krüptogramm-, konsonant- ja uudsed anagrammristsõnad.

Et antud kogumikus on kõik krüptogrammid A5 lehekülje suurusega ja kuna see on krüptogrammi jaoks üsna suur pind, siis on avatud võrdlemisi vähe tähti, sageli vaid üks täht. Mida suurem on krüptogramm, seda rohkem on võimalusi erinevate tähtede tuletamiseks (eriti sagedamini esinevate A, E, I jne), seega on siinsed ristsõnad küll ehk mõnevõrra raskemad kui muudes ristsõnaajakirjades, kuid selle võrra lahendajale põnevamad.

Lahendamisel on abiks teadmine, et kõigis Krüptomaania eri tüüpi ristsõnades on kasutatud vaid tavalisi eestikeelseid sõnu, kuigi üksikud neist võivad olla võrdlemisi vähelevinud. Kasutatud pole mitte mingeid nimesid, ei kohanimesid, naise- ega mehenimesid (v.a juhul, kui see on ka sõna, nt kalev) ega tuntud isikute nimesid. Samuti pole kasutatud käändes ega pöördes olevaid sõnu.

Konsonant- ja anagrammristsõnad näevad visuaalselt välja üsna sarnased, ent lahendaja peaks ise lihtsalt mõistma, kumma tüübiga tegu, sest konsonantristsõnades ongi küsimuste asemel vihjetena antud vaid sõnades esinevad kaashäälikud (nt kui küsitav sõna on KAITSETU, siis küsimuseks on “KTST”. Kui sõnas pole aga ühtki konsonanti, siis on küsimuses lihtsalt kolm punkti (nt kui küsitav sõna on AIE, siis küsimuseks on “…”). Konsonandid on antud selles järjestuses nagu nad sõnades esinevad. Ühte kogumikus ilmunud konsonantristsõna saab proovida ka veebis lahendada.

Paar näidet ka anagrammristsõna küsimuste kohta: 1) kui küsitav sõna on RIVISTUS, siis küsimuseks on “IRSTUV”; 2) kui küsitav sõna on MAFIOOSO, siis küsimuseks on “AFIMOS”.

Krüptomaania on Eesti mahukaim ristsõnaväljaanne, sisaldades 145 lehekülge ristsõnu. Selle hind on 5 eurot ja see on saadaval suuremates poekettides ja muudes ajakirjanduse müügikohtades üle Eesti kuni septembri lõpuni.